Advertentie plaatsen

Gebruiksvoorwaarden LpSingleVerKopen.nl

1. Partijen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van LpSingleVerKopen.nl (“Dienst”). Deze is bereikbaar via de domeinnaam LpSingleVerKopen.nl.

1.2 Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid.

2. Dienst

2.1 LpSingleVerKopen.nl is een eenmanszaak naar Nederlands recht.

KvK-nummer 68113447
Btw-nummer NL 134243924B02
Drieluik 10 2907ZA Capelle aan den IJssel
Bank NL81 KNAB 0255 8283 81
Email info@lpsingleverkopen.nl 
Website www.lpsingleverkopen.nl

2.2 LpSingleVerKopen.nl brengt vraag en aanbod op haar website bij elkaar. LpSingleVerKopen.nl is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan.

2.3 LpSingleVerKopen.nl is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.

2.4 Als u een probleem heeft met één of meer gebruikers of derden, moet u dit zelf oplossen. LpSingleVerKopen.nl raadt u hierbij aan onze tips over "Veilig Handelen" ter harte te nemen.

2.5 De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

3. Rechten LpSingleVerKopen.nl

3.1 Uitgezonderd de content die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben LpSingleVerKopen.nl en de licentiegevers van LpSingleVerKopen.nl de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”) .

3.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat LpSingleVerKopen.nl aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de Dienst. Voor het overige behouden LpSingleVerKopen.nl en de licentiegevers van LpSingleVerKopen.nl zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze Dienst uit te breiden.

4. Registreren, Adverteren en Beoordelen

4.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina ook te allen tijde weer van de website verwijderen.

4.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.

4.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis advertenties plaatsen en op advertenties van andere adverteerders reageren.

4.5 Het is niet toegestaan advertenties op LpSingleVerKopen.nl te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:

  • Advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie.
  • Advertentieteksten dienen te worden geplaatst in het Nederlands.
  • Wanneer uw aankoop of verkoop is volbracht dient u uw advertentie te verwijderen
  • Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.
  • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.

4.6 Daarnaast kunt u het aan en/of verkoop gedrag van kopers en/of verkopers waarderen. Alleen voor de verwijdering van eigen waarderingen, kunt u contact opnemen met de redactie. Andermans beoordeling van uw aan- en/of verkoopgedrag blijft bij uw profiel staan. Wij verwijderen beoordelingen indien deze onmiskenbaar onrechtmatig zijn.

4.7 Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.

4.8 Via de website kunt u (een verwijzing naar) uw advertenties ook op Facebook, Twitter en partners van LpSingleVerKopen.nl plaatsen. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.

4.9 Tenzij u op LpSingleVerKopen.nl uw advertenties verwijdert, blijven deze 90 dagen op onze website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties betaald verlengen voor € 0,91 per advertentie incl. btw voor opnieuw 90 dagen. 

5. Kosten en betaalwijzen

Het plaatsen van rubrieksadvertenties voor particulieren en bedrijven is in beginsel gratis. Voor extra opvallen en verlengen na 90 dagen gelden onderstaande vergoedingen.   

5.1 Bedrijven

Rubrieksadvertenties extra promoten
Bedrijven kunnen gratis rubrieksadvertenties plaatsen. Tegen onderstaande vergoeding(en) kun je je advertentie laten opvallen.

Top Advertenties 
Top Advertenties bovenaan de lijst extra opvallend gedurende een periode van 5 dagen € 1,50 ex. btw. Topadvertenties in de rubrieken Jukeboxen, Platenspelers, Buizenversterkers, Platenbeurzen en Collector items € 3,00 ex. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

Omhoog plaatsen advertenties
Omhoog plaatsen van een advertentie opnieuw bovenaan de gekozen rubriek € 0,75 ex. btw. Omhoog plaatsen in de rubrieken Jukeboxen, Platenspelers Buizenversterkers, Platenbeurzen en Collector items € 1,50 ex. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

Banners, promoblocs en tekstadvertenties
Bedrijven kunnen banners, promoblocs of teksten voor tekstadvertenties aanleveren voor de promotie van het bedrijf op LpSingleVerKopen.nl. De promotie geldt voor een periode van 1 jaar. De advertentie wordt niet automatisch verlengd. In de 11e maand ontvangt u een mail met de vraag of u de advertentie voor eenzelfde periode wilt verlengen.

Banners kunnen worden geplaatst bij de zoekresultaten van een specifieke hoofdrubriek naar keuze.
Formaat 728x90 pixels € 150,00 ex. btw per jaar. Indien animated zoals opmaak aangeleverd in HTML5 of GIF geldt een toeslag van € 40,00 ex. btw per jaar.

Promoblocs kunnen worden geplaatst bij de advertenties van een specifieke hoofdrubriek naar keuze.
Formaat 300x250 pixels € 225,00 ex. btw per jaar. Indien animated zoals opmaak aangeleverd in HTML5 of GIF geldt een toeslag van € 50,00 ex. btw per jaar.

Tekstadvertenties kunnen worden geplaatst bij de zoekresultaten van een specifieke hoofdrubriek naar keuze.
 2 regels van in totaal 30 woorden + url website € 90,00 ex. btw per jaar.

Websitevermelding
Het vermelden van een website in een advertentie € 0,75 ex. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

5.2 Particulieren 

Particulieren kunnen gratis rubrieksadvertenties plaatsen. 

Advertenties extra promoten
Tegen onderstaande vergoeding(en) kun je je advertentie laten opvallen.

Top Advertenties 
Top Advertenties bovenaan de lijst extra opvallend gedurende een periode van 5 dagen € 1,82 incl. btw. Topadvertenties in de rubrieken Jukeboxen, Platenspelers, Buizenversterkers, Platenbeurzen en Collector items € 3,63 incl. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

Omhoog plaatsen advertenties
Omhoog plaatsen van een advertentie opnieuw bovenaan de gekozen rubriek € 0,91 incl. btw.. Omhoog plaatsen in de rubrieken Jukeboxen, Platenspelers, Buizenversterkers en Collector items € 1,82 incl. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

Websitevermelding
Het vermelden van een website in een advertentie € 0,91 incl. btw. De betaling verloopt via IDeal of bankoverschrijving.

5.3 Algemeen

Op "het kopen van Credits", advertenties “Omhoog plaatsen”, ”Top Advertenties”, “Website vermelding” en “Banners en Promoblocs” zijn de algemene gebruikersvoorwaarden van LpSingleVerKopen.nl van toepassing.

- Op het moment dat de betaling gedaan is, zal de promotie worden gestart.

- Bij technische storingen, zoals het niet bereikbaar zijn van LpSingleVerKopen.nl of overmacht, is LpSingleVerKopen.nl niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van advertenties.

- De advertentie moet aan de gebruikersvoorwaarden van LpSingleVerKopen.nl voldoen. Indien de advertentie verwijderd wordt omdat het niet aan de regels van LpSingleVerKopen.nl voldoet, is restitutie niet mogelijk.

- Indien gebruiker van LpSingleVerKopen.nl de advertentie zelf verwijdert, bijvoorbeeld wanneer het artikel is verkocht, is restitutie niet mogelijk.

De voorwaarden van LpSingleVerKopen.nl blijven altijd van toepassing op alle geplaatste advertenties. Indien een advertentie omhoog wordt geplaatst die niet aan de regels voldoet, wordt de advertentie alsnog verwijderd. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen.

Het omhoog plaatsen van een advertentie gebeurt onmiddellijk. Het betaalproces kan daardoor niet tussentijds beëindigd worden. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen.

Het kan enkele minuten duren voordat een advertentie omhoog geplaatst wordt.

Advertentie duur
Tenzij de gebruiker op LpSingleVerKopen.nl de advertentie verwijdert, blijft deze 90 dagen op de website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties betaald verlengen voor € 0,91 per advertentie incl. btw voor opnieuw 90 dagen. 

Met betrekking tot de verkoop van hun artikelen, mogen adverteerders geen gebruik maken van contante overboekingsservices zoals Western Union, MoneyGram en Escrow-Europa.com. Voor het gebruik van overige betaalwijzen, verwijst LpSingleVerKopen.nl u naar onze 'Tips voor Veilgig Handelen'.

5.4 LpSingleVerKopen.nl is op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de koper en de verkoper. LpSingleVerKopen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor betalingstransacties die verlopen tussen bezoekers van deze website.

6. Rechten gebruiker

6.1 U staat ervoor in dat u de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die u op de website plaatst. Daarnaast moet u hier ook toe bevoegd zijn.

6.2 U behoudt uw Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat u: 
(a) aan LpSingleVerKopen.nl een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze Dienst en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en 
(b) aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

6.3 Als u of LpSingleVerKopen.nl uw content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

7. Ontoelaatbaar gebruik

7.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de Dienst van LpSingleVerKopen.nl gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst: 
(a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden; 
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is; 
(c) die (seksueel) intimiderend is; 
(d) die onjuist, misleidend en onvolledig is; 
(e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt; 
(f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn; 
(g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze Dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden; 
(h) die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking; 
(i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LpSingleVerKopen.nl, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen; 
(j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie; 
(k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen; 
(l) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd; 
(m) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; 
(n) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) LpSingleVerKopen.nl, andere gebruikers of derden; en 
(o) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

8. Misbruik

8.1 Meld aan de redactie van LpSingleVerKopen.nl via een mail aan info@lpsingleverkopen.nl dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u  aangeven: 
(a) wat uw e-mailadres is; 
(b) of de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of enig ander recht van u. 

8.2 U erkent dat LpSingleVerKopen.nl uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.

9. Maatregelen

9.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan LpSingleVerKopen.nl, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen: 
(a) verwijdering van door u geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw waardering, advertentie of persoonlijke pagina; en 
(b) uw gebruik van onze Dienst, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen. 
(c) verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid 

9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.

9.3 Voorzover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

10. Aansprakelijkheid

10.1 LpSingleVerKopen.nl is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op LpSingleVerKopen.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Dienst.

10.2 LpSingleVerKopen.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van onze Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.

10.3 Voorzover LpSingleVerKopen.nl voor de in artikel 10.1 bepaalde schade wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid ten opzichte van u of derden beperkt tot: 
(a) het totaalbedrag van de vergoedingen die u aan LpSingleVerKopen.nl heeft betaald over de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade is ontstaan; of 
(b) €100, al naar gelang wat hoger is. 

10.4 Uw vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van 12 maanden, mits u LpSingleVerKopen.nl zo spoedig mogelijk van de ontstane schade op de hoogte heeft gesteld.

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die LpSingleVerKopen.nl en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze Dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.

12.2 LpSingleVerKopen.nl mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de Dienst.

12.3 Indien LpSingleVerKopen.nl één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.

12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de Dienst van LpSingleVerKopen.nl, kunt u contact opnemen met onze redactie via info@LpSingleVerKopen.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?